přehled poskytovaných služeb

naším oborem je komplexní řešení v oblasti architektury a navrhování interiérů, bez ohledu na velikost a složitost zakázky;
cílem je od počátku pochopit potřeby a přání zákazníka a poskytnout mu odpovídající servis, rádi svým zákazníkům poskytujeme úplný rozsah služeb

od prvotní studie po realizaci a předání dokončeného díla, pro jehož dosažení zpracováváme všechny příslušné projekční stupně

studie proveditelnosti, odborná spolupráce na analýze investic
architektonická a urbanistická studie
dokumentace pro územní řízení
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro provedení stavby
projekt interiéru
inženýrská činnost
rozpočty a výkazy výměr
autorské dozory projektantů na stavbě;

pro dosažení co možná nejvyšší úrovně služeb spolupracujeme s odborníky z dalších oblastí, vedle inženýrů a techniků z příbuzných oborů, především

s technology, s osobami zajišťujícími inženýrskou činnost, s prováděcími (stavebními) společnostmi, odbornými ateliery zajišťujícími zákony a vyhláškami požadované posudky, průzkumy a rozbory; jsme proto schopni zajistit např.:

zaměření stavby a pozemků, zaměření polohopisu a výškopisu
geologický a hydrogeologický průzkum
měření radonu
posouzení dřevěných konstrukcí na přítomnost dřevokazného hmyzu a hub
vypracování stavebně technického posudku stávajících konstrukcí
stavebně historický průzkum
pasportisace cenných součástí stavby
a další, podle dohody a potřeby;

mimo zmíněných činností, souvisejících s architektonickými návrhy a projektováním pozemních staveb, náš ateliér rovněž nabízí služby v oblasti grafického designu a webdesignu

věříme, že kvalita, spolehlivost, seriózní a upřímné chování k zákazníkům je základem kvalitní a dlouhodobé spolupráce, přesvědčte se o tom a využijte naše služby, těšíme se na spolupráci